VlogaVloga za pogrebnino in posmrtnino

Z vlogo lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino).

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo vloži družinski član za pokojno osebo pri katerem koli centru za socialno delo. Pravica do pogrebnine in posmrtnine se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

Priloge, ki jih morate priložiti vlogi, so navedene na obrazcu.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo vloži družinski član za pokojno osebo pri katerem koli centru za socialno delo. Pravica do pogrebnine in posmrtnine se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

Priloge, ki jih morate priložiti vlogi, so navedene na obrazcu.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE