VlogaZahteva za pridobitev statusa športnika ali umetnika

Perspektivni in vrhunski športniki ter perspektivni in vrhunski mladi umetniki lahko zahtevajo pridobitev statusa športnika oz. umetnika. Ob pozitivni rešitvi se s pisnim dogovorom prilagodijo šolske obveznosti učenca. Obrazec ni standardiziran.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Starši naslovite zahtevo za dodelitev statusa na ravnatelja šole. Vse potrebne informacije v zvezi s postopkom dobite na šoli. Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Starši naslovite zahtevo za dodelitev statusa na ravnatelja šole. Vse potrebne informacije v zvezi s postopkom dobite na šoli. Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE