VlogaVpis v 1. razred osnovne šole

Vpis v osnovno šolo poteka v mesecu februarju za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Vpis poteka tako, da šola v razgovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga podpišejo starši.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vpisi v osnovne šole potekajo februarja za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. O natančnem vpisu boste obveščeni s strani pristojne šole.

Starši otroka vpišete v javno ali zasebno osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Izberete lahko tudi drugo osnovno šolo, če primarna šola s tem soglaša.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vpisi v osnovne šole potekajo februarja za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. O natančnem vpisu boste obveščeni s strani pristojne šole.

Starši otroka vpišete v javno ali zasebno osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Izberete lahko tudi drugo osnovno šolo, če primarna šola s tem soglaša.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE