VlogaPrijava za vpis na študij

Kandidati se za vpis na dodiplomski in podiplomski študij prijavljajo na spletnem portalu eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu za vpis.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronsko se lahko prijava za vpis odda na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava) na dva načina: s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. V slednjem primeru morate obrazec elektronsko oddane prijave obvezno še natisniti, podpisati ter ga skupaj s prilogami v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, priporočeno poslati na naslov pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi oziroma visokošolskemu zavodu, ki se izpiše na natisnjenem obrazcu prijave zgoraj levo.


Navodila za izpolnjevanje prijave so objavljena na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/ in http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs_prijava_za_vpis/
 

Za oddajo vloge potrebujete

Katere morebitne priloge je potrebno predložiti, je odvisno od študijskega programa in je razvidno iz razpisa za vpis in elektronske prijave.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (124):

Da

Ne

Delno