VlogaVloga za izbris kmetijskega gospodarstva

Kmetijska gospodarstva, na katerih se kmetijska dejavnost več ne opravlja, se iz registra kmetijskih gospodarstev izbrišejo. Predpogoj za izbris je, da kmetijsko gospodarstvo ni vpisano v nobeno od obveznih zbirk podatkov in nima pripisanih zemljišč in rejnih živali.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete na predpisanem obrazcu ali v pisni obliki z vsemi podatki, ki jih predvideva obrazec.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga oddate na predpisanem obrazcu ali v pisni obliki z vsemi podatki, ki jih predvideva obrazec. Vloga se lahko odda tudi ustno pri upravni enoti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE