VlogaPrijava za vpis v višjo strokovno šolo

Kandidati se za vpis na redni ali izredni študij na višjih strokovnih šolah prijavljajo preko spletne strani Višješolske prijavne službe, in sicer v dveh z razpisom določenih prijavnih rokih.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronsko prijavo, ki jo izpolnite prek spletnega portala, morate še natisniti in jo podpisano oddati osebno ali poslati priporočeno po pošti na naslov Višješolske prijavne službe do izteka z razpisom določenega prijavnega roka.

V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite največ tri višje strokovne šole in študijske programe, po katerih se želite izobraževati.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Katere morebitne priloge je potrebno predložiti, je odvisno od študijskega programa in je razvidno iz razpisa za vpis.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (151):

Da

Ne

Delno