VlogaVloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Postopek se začne na zahtevo imetnika tuje listine o izobrazbi ali njegovega zakonitega zastopnika. Roke za oddajo in obravnavo vloge določi izobraževalna ustanova.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

V kolikor se vloga pošilja po pošti svetujemo, da se pošlje priporočeno in da se izvirniki ustrezno zaščitijo.

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • Izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje (neobvezno),
  • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke,
  • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje točke v slovenski jezik,
  • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k spričevalu, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila),
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

V kolikor se vloga pošilja po pošti svetujemo, da se pošlje priporočeno in da se izvirniki ustrezno zaščitijo

Za oddajo vloge potrebujete
  • Izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje (neobvezno),
  • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke,
  • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje točke v slovenski jezik,
  • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k spričevalu, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila),
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE