VlogaVloga za vrednotenje izobraževanja

V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

V kolikor se vloga pošilja po pošti svetujemo, da se pošlje priporočeno in da se izvirniki ustrezno zaščitijo.

Za oddajo vloge potrebujete
 • Ustrezno izpolnjen obrazec V;
 • izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje v celoti opravljeno izobraževanje, za katerega želite, da se vrednoti;
 • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke;
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski jezik;
 • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k diplomi, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila);
 • kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik;
 • potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja (50 EUR) ali veljavno dokazilo s katerim prosilec uveljavlja oprostitev plačila stroškov.
Stroški postopka
Namen Strošek
Stroški vrednotenja izobraževanj
50,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

V kolikor se vloga odda osebno strokovnemu sodelavcu je zaželen predhodni dogovor.

Za oddajo vloge potrebujete
 • Ustrezno izpolnjen obrazec V;
 • izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje v celoti opravljeno izobraževanje, za katerega želite, da se vrednoti;
 • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke;
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski jezik;
 • neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k diplomi, letna
  spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila);
 • kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik;
 • potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja (50 EUR) ali veljavno dokazilo s katerim prosilec uveljavlja oprostitev plačila
  stroškov.
Stroški postopka
Namen Strošek
Stroški vrednotenja izobraževanj
50,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE