VlogaVloga za registracijo politične stranke, ki je nastala s pripojitvijo strank

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija spojitve ali pripojitve politične stranke
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi za registracijo pripojitve političnih strank je potrebno priložiti sklepe vseh strank z odločitvijo o pripojitvi.

Upravno takso se plača po položnici, na račun št. 01100-1000315637; sklic na št. 11; 17116-7111002; namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija spojitve ali pripojitve politične stranke
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE