VlogaPridobitev potnega lista

Za potni list zaprosite sami, za potni list za otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik. V postopku izdaje potnega lista otroku, lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za potni list lahko zaprosite:

•    osebno na upravni enoti oziroma diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije,
•    v nujnih primerih (zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki ipd.) na Ministrstvu za notranje zadeve,
•    naznanitev ukradenega, pogrešanega ali izgubljenega potnega lista lahko uredite elektronsko ali osebno na upravni enoti ali diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.

Za potni list otroka vlogo vloži njegov zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let, mora biti navzoč ob vložitvi vloge.


Državljanom po dopolnjenem 12 letu starosti se ob vlogi odvzameta tudi dva prstna odtisa.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Ob vložitvi vloge istovetnost izkažete s starim potnim listom, osebno izkaznico, z vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino.
  • Če imate star potni list, ga morate predložiti v uničenje. Fizično uničen potni list vam uradna oseba na vašo željo vrne.
  • Potrebujete eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo oziroma potrdilo e-fotografa z referenčno številko digitalne fotografije.
  • Ob vložitvi vloge se lahko odločite za način vročitve pri pristojnem organu ali na naslov stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
Stroški postopka
Namen Strošek
Potni list državljanov RS - veljavnost 5 let (32 strani)
39,30 EUR
Potni list državljanov RS - veljavnost 3 leta (32 strani)
35,20 EUR
Potni list državljanov RS - veljavnost 10 let (32 strani)
46,10 EUR
Potni list državljanov RS - veljavnost 1 leto (32 strani)
34,80 EUR
POVRATNE INFORMACIJE