VlogaPrijava za pristop k VHF GMDSS izpitu

Vloga se uporablja za prijavo za pristop k VHF GMDSS izpitu.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Uprava RS za pomorstvo kandidatu določi izpitni rok za opravljanje VHF GMDSS izpita na podlagi kandidatove popolne prijave za pristop k izpitu VHF GMDSS in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

• dokazilo o plačani upravni taksi

• dokazilo o poravnani pristojbini

• fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava k izpitu za VHF GMDSS radijsko postajo
49,50 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Uprava RS za pomorstvo kandidatu določi izpitni rok za opravljanje VHF GMDSS izpita na podlagi kandidatove popolne prijave za pristop k izpitu VHF GMDSS in ga o roku obvesti z načinom obveščanja, ki ga je kandidat izbral na prijavi.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

• dokazilo o plačani upravni taksi

• dokazilo o poravnani pristojbini

• fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava k izpitu za VHF GMDSS radijsko postajo
49,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE