VlogaVloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Z vlogo podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja in plačate letno dajatev za uporabo vozila.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je vse kar potrebujete: številka prometnega dovoljenja, številka veljavne police obveznega zavarovanja ter plačilno sredstvo: kartica (Activa, American Express, Diners, Maestro, Mastercard, Visa), Hal mBills, Moneta ali spletna banka (Abanet, NLB Klik).

Stroški postopka
Namen Strošek
Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
4,97 EUR
+ Letna dajatev za uporabo vozil

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec za vlogo za registracijo vozila uporabite tudi pri:

 • podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja
 • zamenjavi prometnega dovoljenja
 • izdaji nadomestnega prometnega dovoljenja
 • spremembi podatkov o lastniku, uporabniku ali vozilu
 • odjavi vozila
 • zamenjavi registrskih tablic
 • rezervaciji in naročilu registrskih tablic z izbranim delom oznake
 • izdaji dovoljenja za preskusno vožnjo
 • izdaji potrdila iz evidence registriranih vozil
 • izjavo o lokaciji vozila
Za oddajo vloge potrebujete
 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji (RS) oziroma ustrezno potrdilo, če je bilo zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila,
 • zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če ni bilo registrirano v RS,
 • dokazilo o lastništvu vozila (če lastništvo ni razvidno iz prometnega dovoljenja),
 • dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi vgradnje spremenijo podatki o vozilu, ki so vpisani v prometno dovoljenje,
 • potrdilo o skladnosti, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu,
 • dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti,
 • dokazilo o istovetnosti stranke – za fizične osebe je to veljavna listina s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe je to dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika,
 • soglasje uporabnika, če bo vozilo registrirano nanj,
 • vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti ni mogoče dobiti iz uradne evidence voznikov.
Stroški postopka
Namen Strošek
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
8,62 EUR
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo
7,30 EUR
+ Letna dajatev za uporabo vozil

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (230):

Da

Ne

Delno