VlogaVloga za vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala na predpisanih obrazcih pošljete s priporočeno pošto na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V vlogo se vpišete podatke o dobavitelju, podatki o mestu/enoti pridelave ter podatke o pridobivanju gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdnih semenskih objektih. 

Za oddajo vloge potrebujete

1) dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe: kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja ali kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja; v pogodbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne osebe v skladu z zakonom, ki ureja reprodukcijski material in pravilnikom o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala;

2) dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe:kopijo diplome, spričevala in kopijo delovne knjižice ali drugega dokazila, iz katerega sta razvidna delovna doba in delovne izkušnje;

3) zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz 6.člena pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala. Če ima dobavitelj na mestu pridelave več enot pridelave ali če dobavitelj opravlja dejavnost na več mestih pridelave, se obrazec 2 in obrazec 3 iz vloge za vpis v register ter dokazila iz zgoraj navedenih točk (1,2,3) priložijo za vsako enoto oziroma mesto pridelave posebej.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za vpis v register dobaviteljev za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala na predpisanih obrazcih vložite osebno oziroma na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V obrazec vpišete podatke o dobavitelju, podatke o mestu/enoti pridelave ter podatke o pridobivanju gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdnih semenskih objektih. 

Za oddajo vloge potrebujete

1) dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe: kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja ali kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja; v pogodbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne osebe v skladu z zakonom, ki ureja reprodukcijski material in pravilnikom o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala;

2) dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe:kopijo diplome, spričevala in kopijo delovne knjižice ali drugega dokazila, iz katerega sta razvidna delovna doba in delovne izkušnje;

3) zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz 6.člena pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala. Če ima dobavitelj na mestu pridelave več enot pridelave ali če dobavitelj opravlja dejavnost na več mestih pridelave, se obrazec 2 in obrazec 3 iz vloge za vpis v register ter dokazila iz zgoraj navedenih točk (1,2,3) priložijo za vsako enoto oziroma mesto pridelave posebej.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (100):

Da

Ne

Delno