VlogaVloga za izdajo dovoljenja / predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva

Za izdajo orožnih listin je pristojna upravna enota, na območju katere ima prosilec prijavljeno stalno prebivališče.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec oddate na upravni enoti, na območju katere imate prijavljeno stalno prebivališče.

Vlogo lahko odda samo polnoletna oseba.

Za oddajo vloge potrebujete

Če zaprosite za izdajo dovoljenja za nabavo delov orožja ali streliva, morate izkazati tehten razlog za nabavo streliva ter da je orožje preizkušeno in žigosano po predpisih o preizkušanju in žigosanju oz. označevanju ročnega strelnega orožja. To ne velja v primeru zbiranja orožja in streliva.

Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva
13,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (199):

Da

Ne

Delno