Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaZahteva za evidentiranje zemljišča pod stavbo

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko zahtevajo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali upravnik stavbe.

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo pošljite na geodetsko upravo.

Vlogo lahko oddate brez plačila takse in naknadno vam bomo posredovali plačilni nalog, ki ga lahko plačate v 15 dneh po prejemu.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • elaborat za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ali
  • skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije ali
  • elaborat za evidentiranje stavbe v katastru stavb.

Elaborate izdela geodetsko podjetje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
22,60 EUR
Navodila

Izpolnjeno zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo oddate na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • elaborat za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ali
  • skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije ali
  • elaborat za evidentiranje stavbe v katastru stavb.

Elaborate izdela geodetsko podjetje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE