VlogaZahteva za evidentiranje zemljišča pod stavbo

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko zahtevajo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali upravnik stavbe.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo pošljite na geodetsko upravo.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • elaborat za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ali
  • skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije ali
  • elaborat za evidentiranje stavbe v katastru stavb.

Elaborate izdela geodetsko podjetje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo oddate na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • elaborat za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster ali
  • skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in elaborata parcelacije ali
  • elaborat za evidentiranje stavbe v katastru stavb.

Elaborate izdela geodetsko podjetje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (154):

Da

Ne

Delno