VlogaZahteva za vpis stavbe v kataster stavb

Vlogo vložite na Geodetski upravi Republike Slovenije.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pošljete po pošti na geodetsko upravo.

Zahtevi morate priložiti elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.  

Če je stavba v lasti enega lastnika, ki ima v registru nepremičnin evidentiran samo en del stavbe, je lahko zahtevi priložen enoten elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. 

Za oddajo vloge potrebujete
  • elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali
  • elaborat za evidentiranje stavbe
Stroški postopka
Namen Strošek
Vpis stavbe v kataster stavb
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb oddate na geodetski upravi.

Zahtevi morate priložiti elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.  

Če je stavba v lasti enega lastnika, ki ima v registru nepremičnin evidentiran samo en del stavbe, je lahko zahtevi priložen enoten elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. 

Za oddajo vloge potrebujete
  • elaborat za vpis stavbe v kataster stavb ali
  • elaborat za evidentiranje stavbe
Stroški postopka
Namen Strošek
Vpis stavbe v kataster stavb
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (188):

Da

Ne

Delno