VlogaZahteva za spremembo podatkov katastra stavb

Zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb je treba vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah v naravi.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb pošljete geodetski upravi..

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi morate priložiti elaborat spremembe podatkov katastra stavb.

Zahtevi za izbris stavbe ali delov stavbe iz katastra stavb ni potrebno priložiti elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba podatkov katastra stavb
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi morate priložiti elaborat spremembe podatkov katastra stavb.

Zahtevi za izbris stavbe ali delov stavbe iz katastra stavb ni potrebno priložiti elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba podatkov katastra stavb
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (106):

Da

Ne

Delno