VlogaVloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije kosila

Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila vložite samo, če NE razpolagate z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije. Če razpolagate z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije, bo šola na podlagi prijave na malico oziroma kosilo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na podlagi odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Priloženi obrazec natisnite, izpolnite in oddajte na center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imate vi in vaši družinski člani stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih).

Vloga mora biti izpolnjena v celoti. Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite DA ali NE, prekrižate ustrezen kvadratek oziroma vpišete podatek v za to predvideni prostor oziroma na črto. Kjer podatka ne boste vpisali, naredite črto.

Za oddajo vloge potrebujete

Katere priloge morate priložiti, je navedeno na obrazcu

Oddajte samo tiste priloge, ki ste jih za uveljavljanje pravic izpolnili. Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Priloženi obrazec natisnite, izpolnite in oddajte na centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imate vi in vaši družinski člani stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih).

Vloga mora biti izpolnjena v celoti. Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite DA ali NE, prekrižate ustrezen kvadratek oziroma vpišete podatek v za to predvideni prostor oziroma na črto. Kjer podatka ne boste vpisali, naredite črto.

Za oddajo vloge potrebujete

Katere priloge morate priložiti, je navedeno na obrazcu

Oddajte samo tiste priloge, ki ste jih za uveljavljanje pravic izpolnili. Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE