VlogaZahteva za izdajo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov

Če potrebujete potrdilo iz zbrik geodetskih podatkov, vložite zahtevo za izdajo le-tega na geodetski upravi ali se tam zglasite osebno. Potrdila iz zbirk geodetskih podatkov izdajajo tudi upravne enote in nekatera geodetska podjetja. Za potrdila se zaračuna upravna taksa.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Priložen je vzorec vloge, v katerem je navedno, katere podatke potrebujete za pridobitev posameznega potrdila iz zbirk geodetskih podatkov.
 
Posebnosti glede pridobivanja potrdil z vsebovanimi osebnimi podatki o lastništvu nepremičnin:
 

  • Lastniki lahko pridobite podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb ste vpisani kot lastnik in zbirne podatke o lastništvu s pisno vlogo po pošti, v njej morate obvezno, poleg imena, priimka, naslova stalnega prebivališča in lastnoročnega podpisa vloge, navesti tudi svoj EMŠO.
  •  Za pridobitev potrdila iz geodetskih evidenc s podatki o lastništvu nepremičnin za druge fizične osebe morate navesti pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov (npr. 10. člen Zakona o odvetništvu, 4. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju...) in priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo upravičenost do pridobitve osebnih podatkov na navedeni pravni podlagi.

Vlogo lahko oddate brez plačila takse in naknadno vam bomo posredovali plačilni nalog, ki ga lahko plačate v 15 dneh po prejemu.

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Priložen je vzorec vloge, v katerem je navedno, katere podatke potrebujete za pridobitev posameznega potrdila iz zbirk geodetskih podatkov.
 
Posebnosti glede pridobivanja potrdil z vsebovanimi osebnimi podatki o lastništvu nepremičnin:
 

  • Lastniki lahko pridobite podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb ste vpisani kot lastnik in zbirne podatke o lastništvu, osebno, ob predložitvi osebnega dokumenta.
  •  Za pridobitev potrdila iz geodetskih evidenc s podatki o lastništvu nepremičnin za druge fizične osebe morate navesti pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov (npr. 10. člen Zakona o odvetništvu, 4. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju...) in priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo upravičenost do pridobitve osebnih podatkov na navedeni pravni podlagi.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE