Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaVloga za inšpekcijski pregled pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala ali semenskega materiala kmetijskih rastlin ob uvozu

Za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin, za katere se zahteva inšpekcijski pregled pri uvozu iz tretjih držav, je obvezna prijava za fitosanitarni pregled na enotnem obrazcu. Uvoznik poda vlogo fitosanitarni inšpekciji v pisni obliki na mejnem prehodu.

Navodila

Vlogo oddate osebno na mejni vstopni točki s predhodno najavo po elektronski pošti ali faksu.

Uvozniki pošiljko prijavite za uradni pregled pri fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mestu, kjer poteka uvoz. Prijavo vložite pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko.

Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež izvoznika pošiljke,
  • ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež prejemnika pošiljke,
  • vrsto in številko prevoznega sredstva,
  • poreklo rastlin,
  • vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino (kg, m3, kos),
  • registrsko številko uvoznika,
  • referenčno oznako fitosanitarnega spričevala oziroma ekvivalentnega dokumenta.

 

V postopku lahko inšpektor zahteva še dodatne podatke, glede na vrsto in poreklo rastlin.

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • fitosanitarno spričevalo države izvoza, ki ga predloži uvoznik ali njegov zastopnik na prvem vstopnem mestu v EU, kadar je predpisano. Izda ga pristojni organ države izvora ali ponovnega izvoza blaga

Ob pregledu plačate pregled dokumentacije in istovetnosti – 14 EUR.

Stroški zdravstvenega pregleda so odvisni od količine rastlin.

Stroški postopka
Namen Strošek
Fitosanitarni pregled (pregled dokumentacije in istovetnosti)
14,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE