VlogaVloga za izdajo potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč

Vlogo za izdajo potrdila, da gre za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč, se vloži na upravni enoti, na območju katere leži zemljišče, ki je predmet menjalne pogodbe.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto.

Za oddajo vloge potrebujete
  • skeniran izvod sklenjene menjalne pogodbe
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo - menjalna pogodba za zemljišča (elektronska vloga)
4,50 EUR

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto.

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo - menjalna pogodba za zemljišča
9,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojni upravni enoti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo - menjalna pogodba za zemljišča
9,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE