VlogaOdjava od zaključnega izpita – izpitne enote

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od zaključnega izpita.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Odjavo od zaključnega izpita pošlje kandidat na šolo oziroma v organizacije za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Postopek odjave kandidata od zaključnega izpita ali posameznega izpita je naveden v šolskih pravilih o zaključnem izpitu, ki jih določi ravnatelj.

Navodila so priložena k obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Odjavo od zaključnega izpita odda kandidat na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Postopek odjave kandidata od zaključnega izpita ali posameznega izpita je naveden v šolskih pravilih o zaključnem izpitu,  ki jih določi ravnatelj.

Navodila so priložena k obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE