VlogaSprememba prijave k splošni maturi/ Modifica della domanda d'ammissione alla maturita generale

Spremembo prijave k splošni maturi podpišite sami in starši (skrbniki). Za polnoletne dijake podpis staršev ni obvezen. Potrdilo izpolni šola in ga ob spremembi prijave k splošni maturi izroči kandidatu.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Spremembo prijave k splošni maturi podpišite sami in starši (skrbniki). Za polnoletne dijake podpis staršev ni obvezen. Potrdilo izpolni šola in ga ob spremembi prijave k splošni maturi izroči kandidatu.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Spremembo prijave k splošni maturi podpišite sami in starši (skrbniki). Za polnoletne dijake podpis staršev ni obvezen. Potrdilo izpolni šola in ga ob spremembi prijave k splošni maturi izroči kandidatu.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE