VlogaZahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu/ Születési anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelem az anyakönyvi jegyzékből

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és elektronikus úton küldje  el az illetékes hatósági szervnek.

A kérelem benyújtásához kvalifikált digitális igazolás szükséges.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és postai úton küldje el az illetékes hatósági szervnek. A hatósági szervet a kérelem átvevőinek listáján válassza ki.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és személyesen adja át az illetékes hatósági szervnek. A hatósági szervet a kérelem átvevőinek listáján válassza ki.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (190):

Da

Ne

Delno