VlogaZahteva za izdajo izpiska o smrti/ Halotti anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelem

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és elektronikus úton küldje  el az illetékes hatósági szervnek.

A kérelem benyújtásához kvalifikált digitális igazolás szükséges.

A kérelmet elektronikus aláírásal kell ellátni.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o smrti
3,00 EUR

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és postai úton küldje el az illetékes hatósági szervnek. A hatósági szervet a kérelem átvevőinek listáján válassza ki.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o smrti
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és személyesen adja át az illetékes hatósági szervnek. A hatósági szervet a kérelem átvevőinek listáján válassza ki.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o smrti
3,00 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (188):

Da

Ne

Delno