VlogaElektronska vloga za PONOVNO uveljavljanje pravice do OTROŠKEGA DODATKA / SUBVENCIJE VRTCA

Vlogo vložite samo v primeru, ko ste že prejeli odločbo za otroški dodatek oziroma subvencijo vrtca in želite pravice uveljaviti ponovno.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

V vlogi morate:

 • označiti pravico, ki jo ponovno uveljavljate (otroški dodatek in/ali subvencija vrtca),
 • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
 • podati morebitne druge okoliščine v zvezi z vašim socialnim in materialnim položajem vlagatelja oz. njegove družine.

Vlogo morate elektronsko podpisati z veljavnim digitalnim potrdilom in ga elektronsko oddati na tisti center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja.

 

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca« se NE izpolnjuje:

 • če prvič uveljavljate pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
 • če hkrati želite uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…)
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga pošljite Centru za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče. Na obrazcu morate: 

 • označiti pravico, ki jo ponovno uveljavljate (otroški dodatek in/ali subvencija vrtca),
 • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
 • podati morebitne druge okoliščine v zvezi z vašim socialnim in materialnim položajem vlagatelja oz. njegove družine.

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca« se NE izpolnjuje:

 • če prvič uveljavljate pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
 • če hkrati želite uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…)
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga oddate na Centru za socialno delo, na območju katerega imate stalno prebivališče. Na obrazcu morate: 

 • označiti pravico, ki jo ponovno uveljavljate (otroški dodatek in/ali subvencija vrtca),
 • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa),
 • podati morebitne druge okoliščine v zvezi z vašim socialnim in materialnim položajem vlagatelja oz. njegove družine.

Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca« se NE izpolnjuje:

 • če prvič uveljavljate pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
 • če hkrati želite uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, subvencijo najemnine…)
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (649):

Da

Ne

Delno