VlogaVloga za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku je dolžno predlagati sodišče. Predlog lahko poda tudi katerakoli stranka, ki je sodelovala v sodnem postopku.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in pošljite na geodetsko upravo.

Za oddajo vloge potrebujete

Predlogu je treba priložiti:

  • pravnomočno sodno odločbo ali sodno poravnavo
  • elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, ki ga je med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahteva se zavrne
22,60 EUR
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahtevi se ugodi
4,50 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Predlogu je treba priložiti:

  • pravnomočno sodno odločbo ali sodno poravnavo
  • elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, ki ga je med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahteva se zavrne
22,60 EUR
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahtevi se ugodi
4,50 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (90):

Da

Ne

Delno