Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaVloga za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku je dolžno predlagati sodišče. Predlog lahko poda tudi katerakoli stranka, ki je sodelovala v sodnem postopku.

Navodila

Obrazec izpolnite in pošljite na geodetsko upravo.

Vlogo lahko oddate brez plačila takse in naknadno vam bomo posredovali plačilni nalog, ki ga lahko plačate v 15 dneh po prejemu.

Za oddajo vloge potrebujete

Predlogu je treba priložiti:

  • pravnomočno sodno odločbo ali sodno poravnavo
  • elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, ki ga je med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahteva se zavrne
22,60 EUR
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahtevi se ugodi
4,50 EUR
Navodila

Obrazec izpolnite in oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Predlogu je treba priložiti:

  • pravnomočno sodno odločbo ali sodno poravnavo
  • elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, ki ga je med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahteva se zavrne
22,60 EUR
Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov - zahtevi se ugodi
4,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE