Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri ureditvi državne ceste

Vloga je namenjena vsem, ki nameravate na državni cesti izvajati nove prometne ureditve kot so krožna križišča, zavijalni pasovi, pločniki, kolesarske poti in avtobusna postajališča.

Navodila

Vlogo na predpisanemu obrazcu pošljite priporočeno Direkciji RS za infrastrukturo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • kopijo soglasja oziroma pozitivnega mnenja k dokumentaciji, ki ga je izdalo pristojno območje (obvezna priloga),
  • načrt posega, iz katerega je razvidna natančna površina posega po posameznih parcelah (obvezna priloga),
  • fotokopijo sporazuma med investitorjem in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju posega na državni cesti v skladu z 47. členom Zakona o cestah
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Vlogo na predpisanemu obrazcu oddajte na Direkciji RS za infrastrukturo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • kopijo soglasja oziroma pozitivnega mnenja k dokumentaciji, ki ga je izdalo pristojno območje (obvezna priloga),
  • načrt posega, iz katerega je razvidna natančna površina posega po posameznih parcelah (obvezna priloga),
  • fotokopijo sporazuma med investitorjem in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju posega na državni cesti v skladu z 47. členom Zakona o cestah
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE