Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaElektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Navodila

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Ostale podatke vnesete ročno.

Izpolnjeno vlogo elektronsko podpišete in priložite morebitne elektronske priloge.

V vlogi morate označiti, do katere pravice ste upravičeni in v ustrezne rubrike vnesti vsebino sprememb.

Spremembe, ki lahko vplivajo na prejemanje pravic iz javnih sredstev so:

 • sprememba števila oseb (npr. rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt),
 • sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda,
 • sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta,
 • spremembo vrste periodičnih dohodkov, in sicer izgubo ali začetek prejemanja.

Upravičenci, ki do ostalih pravic, ki niso navedene v opisu vloge,  morajo v 8 DNEH sporočiti VSA dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost, višino ali obdobje prejemanja.

 

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Kot prejemnika izberete tisti center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oz. začasno prebivališče na različnih naslovih). Seznam centrov se nahaja v prilogi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite in ga oddate na Center za socialno delo oziroma enoti centra, na območju katerega imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih).

V vlogi morate označiti, do katere pravice ste upravičeni in v ustrezne rubrike vnesti vsebino sprememb.

Spremembe, ki lahko vplivajo na prejemanje pravic iz javnih sredstev so:

 • sprememba števila oseb (npr. rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt),
 • sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda,
 • sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta,
 • spremembo vrste periodičnih dohodkov, in sicer izgubo ali začetek prejemanja.

Upravičenci, ki do ostalih pravic, ki niso navedene v opisu vloge,  morajo v 8 DNEH sporočiti VSA dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost, višino ali obdobje prejemanja.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Kot prejemnika izberete tisti center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oz. začasno prebivališče na različnih naslovih). Seznam centrov se nahaja v prilogi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite in ga oddate na Centru za socialno delo oziroma enoti centra, na območju katerega imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih).

V vlogi morate označiti, do katere pravice ste upravičeni in v ustrezne rubrike vnesti vsebino sprememb.

Spremembe, ki lahko vplivajo na prejemanje pravic iz javnih sredstev so:

 • sprememba števila oseb (npr. rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt),
 • sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda,
 • sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta,
 • spremembo vrste periodičnih dohodkov, in sicer izgubo ali začetek prejemanja.

Upravičenci, ki do ostalih pravic, ki niso navedene v opisu vloge,  morajo v 8 DNEH sporočiti VSA dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost, višino ali obdobje prejemanja.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Kot prejemnika izberete tisti center za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oz. začasno prebivališče na različnih naslovih). Seznam centrov se nahaja v prilogi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE