Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPredlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok

Vloga je namenjena osebam, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu in se želijo vpisati v register, ki se vodi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Navodila

Vlogo elektronsko pošljete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite skenirane priloge.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Vlogo pošljete po pošti priporočeno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Vlogo oddate osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • certifikat o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za varuha predšolskih otrok (kopijo priloži  vlagatelj, ki ne izpolnjujejo pogojev o izobrazbi za vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja in svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja),
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE