VlogaPredlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok

Vloga je namenjena osebam, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu in se želijo vpisati v register, ki se vodi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo elektronsko pošljete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite skenirane priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete po pošti priporočeno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o izobrazbi (kopija);
 • certifikat o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za varuha predšolskih otrok (kopijo priloži  vlagatelj, ki ne izpolnjujejo pogojev o izobrazbi za vzgojitelja - pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja in svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja),
 • izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o tem, da nisem bil/a obsojen/a zoper spolno nedotakljivost oz. zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katero je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok (kopija) ali potrdilo pristojne upravne enote (kopija) o tem, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1);
 • fotografije opremljenih prostorov, ki se bodo uporabljali za varstvo otrok (garderoba, igralnica, sanitarije in drugi prostori).
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE