Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaInformativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Informativni izračun lahko opravite preko spleta.

Navodila

Izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu velja na datum izračuna.

Po pravilnem in uspešno izvedenem plačilu se plačilo najkasneje naslednji delovni dan zavede v Register vozil in listin, kar je predpogoj za uspešno izvedbo registracijskega postopka. Lastnik vozila pri registracijski organizaciji plača letno dajatev v enkratnem znesku za dvanajst mesecev vnaprej, oziroma v sorazmernem deležu za obdobje registracije vozila oziroma obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja. Znesek se vplača pri registracijski organizaciji ali neposredno na predpisani vplačilni račun proračuna Republike Slovenije.

Po uspešno pridobljenem izračunu in opravljenem plačilu se podatki o plačani letni dajatvi prenesejo v Register vozil in uporabijo pri registracijskem postopku oziroma podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja.

Za oddajo vloge potrebujete

Za postopek e-Dajatve sta potrebna vsaj dva izmed spodaj navedenih podatkov, razen v primeru, da vozilo še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, v tem primeru zadostuje samo podatek o skladnosti.:

oznaka številka prometnega dovoljenja
številko registrske tablice registrska označba vozila
potrdilo o skladnosti številka izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
VIN

Stroške brezgotovinskega plačila krijejo stranke. Registracijska organizacija na podlagi pravilnega plačila letne dajatve izda, oziroma podaljša prometno dovoljenje. Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih vozil in priklopnih vozil, skladno z Uredbo o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, štev. 100/08, 12/10) glede na podatke, razvidne iz uradnih evidenc o registriranih vozilih.

Stroški postopka
Namen Strošek
Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu od fizičnih oseb in zasebnikov
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu od pravnih oseb
*
POVRATNE INFORMACIJE