VlogaZahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnite rubrike o zahtevkih, ki jih vlagate ter jih pošljite na geodetsko upravo.

Vloga z več zahtevki mora vsebovati vse podatke, potrebne za obravnavo v upravnem postopku.

Višina stroškov je različna, odvisna je od postavljenih zahtev.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • skupen elaborat izvedenih geodetskih storitev
  • druge priloge glede na vrsto zahtevka
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnite rubrike o zahtevkih, ki jih vlagate ter jih oddajte na geodetski upravi.

Vloga z več zahtevki mora vsebovati vse podatke, potrebne za obravnavo v upravnem postopku.

Višina stroškov je različna, odvisna je od postavljenih zahtev.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi je potrebno priložiti:

  • skupen elaborat izvedenih geodetskih storitev
  • druge priloge glede na vrsto zahtevka
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (160):

Da

Ne

Delno