VlogaVloga za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek

Z vlogo eden od staršev uveljavlja pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Pravico uveljavljate osebno na centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Na podlagi mnenja zdravniške komisije center za socialno delo vlagatelju izda odločbo.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je treba priložiti:

fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev,
strokovno mnenje na podlagi predpiso o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna vaša številka  transakcijskega računa.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Pravico uveljavljate osebno na centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Na podlagi mnenja zdravniške komisije center za socialno delo vlagatelju izda odločbo.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je treba priložiti:

  • fotokopijo zdravstvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev,
  • strokovno mnenje na podlagi predpiso o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
  • fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna vaša številka  transakcijskega računa.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE