VlogaVloga za pridobitev služnostne pravice

Vlogo vložite le v primeru, da kot investitor v sklopu gradnje ali obnove objekta gradite ali obnavljate tudi različne komunalne vode, kot so vodovod, elektrika, kanalizacija, telefonski kabel in podobno.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vložite:

 • lastniki zemljišča, na katerem boste opravljali dela,
 • investitorji del,
 • izvajalci del,
 • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila

Vlogo pošljite priporočeno na Direkcijo RS za infrastrukturo.

Služnost je odplačna. Znesek se določi na podlagi ocene zapriseženega cenilca.

Za oddajo vloge potrebujete
 • kopijo soglasja oziroma pozitivnega mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta Direkcije RS za ceste, ki ga je izdalo pristojno območje,
 • načrt iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vložite:

 • lastniki zemljišča, na katerem boste opravljali dela,
 • investitorji del,
 • izvajalci del,
 • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila

Vlogo oddajte na predpisanemu obrazcu na Direkciji RS za infrastrukturo.

Služnost je odplačna. Znesek se določi na podlagi ocene zapriseženega cenilca.

Za oddajo vloge potrebujete
 • kopijo soglasja oziroma pozitivnega mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta Direkcije RS za ceste, ki ga je izdalo pristojno območje,
 • načrt iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (153):

Da

Ne

Delno