Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za pridobitev služnostne pravice

Vlogo vložite le v primeru, da kot investitor v sklopu gradnje ali obnove objekta gradite ali obnavljate tudi različne komunalne vode, kot so vodovod, elektrika, kanalizacija, telefonski kabel in podobno.

Navodila

Vlogo lahko vložite:

 • lastniki zemljišča, na katerem boste opravljali dela,
 • investitorji del,
 • izvajalci del,
 • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila

Vlogo pošljite priporočeno na Direkcijo RS za infrastrukturo ali po e-pošti na gp.drsi@gov.si

Služnost je odplačna. Znesek se določi na podlagi ocene zapriseženega cenilca. 

Za oddajo vloge potrebujete
 • kopijo soglasja oziroma pozitivnega mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta Direkcije RS za ceste, ki ga je izdalo pristojno območje,
 • načrt iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Vlogo lahko vložite:

 • lastniki zemljišča, na katerem boste opravljali dela,
 • investitorji del,
 • izvajalci del,
 • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila

Vlogo oddajte na predpisanemu obrazcu na Direkciji RS za infrastrukturo. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na gp.drsi@gov.si

Služnost je odplačna. Znesek se določi na podlagi ocene zapriseženega cenilca.

Za oddajo vloge potrebujete
 • kopijo soglasja oziroma pozitivnega mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta Direkcije RS za ceste, ki ga je izdalo pristojno območje,
 • načrt iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE