VlogaVloga za spremembo osebnega imena otroku - eden od staršev

Z vlogo lahko eden od staršev zaprosi za spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno na upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Če je otrok že dopolnil  9 let, mora s spremembo osebnega imena soglašati.

Za oddajo vloge potrebujete

Veljaven osebni dokument.

Če drugi roditelj s spremembo ne soglaša, mora stranka k vlogi predložiti odločbo sodišča, ki odloči o utemeljenosti zahtevka.

Če za spremembo osebnega imena zaprosi otrokov skrbnik, mora predložiti soglasje pristojnega centra za socialno delo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba osebnega imena (prva)
54,90 EUR
Sprememba osebnega imena (vsaka naslednja)
109,30 EUR
POVRATNE INFORMACIJE