VlogaVloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta, lahko pa tudi do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če ju ne uveljavlja mati.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Vlogo in priloge k vlogi izpolnite in osebno oddate na centru za socialno delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE