VlogaVloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista

Z vlogo lahko naznanite pogrešitev, izgubo ali tatvino potnega lista. Če bo upravna enota potrebovala še dodatne informacije in obrazložitve, se bo obrnila na vas.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec preneseje samodejno.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Potrdilo o naznanitvi prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš v naslov za vročanje.

V vlogi morate čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Predložite lahko policijski zapisnik o ukradenem potnem listu, če ga imate. 

Stroški postopka
Namen Strošek
Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno:

  • na upravni enoti oziroma
  • diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če ste v tujini.
  • če je potrebno potni list hitro nadomestiti z novim - v nujnih primerih (zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki ipd.) na Ministrstvu za notranje zadeve

Ob prijavi ste dolžni čim natančneje opisati okoliščine ter datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o posameznikovi naznanitvi sestavi zapisnik.

Naznanitev kraje, izgube ali pogrešitve izvede imetnik potnega lista sam zase oziroma njegovi zakoniti zastopnik. 

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • Ob vložitvi vloge istovetnost izkažete z osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali drugim identifikacijskim dokumentom (če ga imate).
  • Ob naznanitvi pogrešitve ste dolžni navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve.
  • Predložite lahko policijski zapisnik o ukradenem potnem listu, če ga imate. 
Stroški postopka
Namen Strošek
Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (190):

Da

Ne

Delno