VlogaVloga za izbris politične stranke iz registra političnih strank

Politična stranka poda vlogo z namenom izbrisa politične stranke iz registra.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec za izbris politične stranke iz registra političnih strank vloži zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

- zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju,

- poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob prenehanju.

Upravno takso se nakaže na račun št. 01100-1000315637, sklic na št. 11, 17116-7111002, namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Izbris politične stranke iz registra poltičnih strank
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec za izbris politične stranke iz registra političnih strank vloži zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

- zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju,

- poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob prenehanju.

Upravno takso se nakaže na račun št. 01100-1000315637, sklic na št. 11, 17116-7111002, namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Izbris politične stranke iz registra poltičnih strank
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (159):

Da

Ne

Delno