VlogaVloga za naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice

Z vlogo lahko naznanite pogrešitev, izgubo ali tatvino osebne izkaznice.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Ob naznanitvi pogrešitve ste dolžni navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Potrdilo o naznanitvi  prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

 

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • Predložite lahko policijski zapisnik o ukradeni osebni izkaznici, če ga imate.
Stroški postopka
Namen Strošek
Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Ob naznanitvi pogrešitve ste dolžni navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve.
  • Vlogo vložite na upravni enoti oziroma diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije.
  • Če je potrebno osebno izkaznico hitro nadomestiti z novo - v nujnih primerih (zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki ipd.) lahko vlogo oddate na Ministrstvu za notranje zadeve
Za oddajo vloge potrebujete
  • Osebni dokument, ki dokazuje vašo istovetnost: potni list, vozniško dovoljenje ali drug identifikacijski dokument (če ga imate).
  • Predložite lahko policijski zapisnik o ukradeni osebni izkaznici, če ga imate.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE