VlogaVloga za registracijo spojitve političnih strank

Politična stranka poda vlogo z namenom registracije spojitve političnih strank.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke s podpisom zastopnika stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv), 
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 •  sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija spojitve ali pripojitve politične stranke
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke s podpisom zastopnika stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv), 
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 •  sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija spojitve ali pripojitve politične stranke
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE