Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za registracijo spojitve političnih strank

Politična stranka poda vlogo z namenom registracije spojitve političnih strank.

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke s podpisom zastopnika stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv), 
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 •  sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija spojitve ali pripojitve politične stranke
22,60 EUR
Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke s podpisom zastopnika stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv), 
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 •  sklepe vseh strank z odločitvijo o spojitvi
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija spojitve ali pripojitve politične stranke
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE