VlogaVloga za registracijo politične stranke, ki je nastala z razdružitvijo stranke

Politična stranka poda vlogo z namenom registracije razdružitve politične stranke.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv),
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 • sklep o razdružitvi stranke,
 • dokazilo o nasledstvu stranke, ki obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.

Upravno takso se plača po položnici, na račun št. 01100-1000315637; sklic na št. 11; 17116-7111002; namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec odda zastopnik politične stranke na Ministrstvo za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete
 • statut politične stranke v obliki akta s podpisom zastopnika stranke,
 • program stranke,
 • zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in zastopnika stranke,
 • grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z navedbo legende barv),
 • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 • sklep o razdružitvi stranke,
 • dokazilo o nasledstvu stranke, ki obsega ime, skrajšano ime, kratico imena, znak in program stranke.
 •  

Upravno takso se plača po položnici, na račun št. 01100-1000315637; sklic na št. 11; 17116-7111002; namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE