VlogaVloga za izdajo potrdila iz matičnega registra - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila iz matičnega registra za njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se bodo vaši osebni podatki v obrazec prenesli samodejno. Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete. Potrdilo  prejmete po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

Za oddajo vloge potrebujete

Ob oddaji vloge za drugo osebo morate predložiti njeno pisno pooblastilo oziroma skeniran izvod pooblastila.

Če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra (MAT/REG-4)
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Če vlogo oddate osebno na upravni enoti, boste izpisek pridobili takoj.

Če vlogo oddate na diplomatskem oziroma konzularnem predstavništvu, vam bomo izpisek posredovali po pošti.

Za oddajo vloge potrebujete

Ob oddaji vloge na upravni enoti morate predložiti veljavni osebni dokument.
 

Ob oddaji vloge za drugo osebo morate predložiti njeno pisno pooblastilo. Če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra (MAT/REG-4)
3,00 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (95):

Da

Ne

Delno