VlogaVloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oz. skrbnikom pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu za njihovega mladoletnega otroka. Izpisek je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev. Izpisek vam lahko izdamo na obrazcu za notranji promet za uporabo v Sloveniji ali na večjezičnem mednarodnem obrazcu za uporabo v tujini.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Podatke o osebi, za katero potrebujete izpisek, morate vnesti ročno.
  • Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete. Izpisek prejmete po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.
Za oddajo vloge potrebujete
  • ob oddaji vloge za drugo osebo morate priložiti skeniran izvod pooblastila. Če zaprosite za izpisek o rojstvu za svojega mladoletnega otroka, ki še ni dopolnil 18 let, pisno pooblastilo ni potrebno.
Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Če vlogo oddate osebno na upravni enoti, boste izpisek pridobili takoj.
  • Če vlogo oddate na diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini, boste izpisek prejeli po pošti.
  • V vlogi morate navesti podatke o osebi, za katero potrebuje izpisek.
Za oddajo vloge potrebujete
  • veljaven osebni dokument
  • ob oddaji vloge za drugo osebo morate predložiti njeno pisno pooblastilo. Če zaprosite za izpisek o rojstvu za svojega mladoletnega otroka, ki še ni dopolnil 18 let, pisno pooblastilo ni potrebno.
Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (226):

Da

Ne

Delno