VlogaVloga za uveljavljanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Denarno nadomestilo lahko ob izpolnjevanju pogojev pridobite, če se prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko oddate preko spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
 

Za oddajo vloge potrebujete

 •pogodbo/e o zaposlitvi,
•potrdilo o povprečno prejeti plači (obrazec), ki ste jo prejemali v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti.
 
Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec s prilogami oddate na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

•pogodbo/e o zaposlitvi,
•potrdilo o povprečno prejeti plači (obrazec), ki ste jo prejemali v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti.
 
Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE