VlogaVloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število članov) - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da pridobijo potrdilo o številu članov v gospodinjstvu za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za pridobitev tega potrdila.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
Po identifikaciji z digitalnim potrdilom se vlagateljevi osebni podatki samodejno prenesejo iz Centralnega registra prebivalstva, navesti mora podatke o mladoletnem otroku ali drugi osebi, za katero potrebuje potrdilo. Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo vlagatelj izbere. Potrdilo vlagatelj prejme po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot njegov naslov za vročanje.
Za oddajo vloge potrebujete

Če določate naslov za vročanje za drugo osebo, ki vas je za to pooblastila, vlogi priložite skenirano podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • vlogo (in pisno pooblastilo, če oddajate vlogo za drugo osebo) oddate na upravni enoti
  • obrazec vam na upravni enoti ali krajevnem uradu RS izpolnijo sami. Vaša dolžnost je pregledati izpolnjen obrazec in ga, če se z njim strinjate, podpisati
  • navesti morate naslov za vročanje
Za oddajo vloge potrebujete

Če določate naslov za vročanje za drugo osebo, ki vas je za to pooblastila, vlogi priložite podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (176):

Da

Ne

Delno