VlogaVloga za izdajo potrdila iz arhivirane gospodinjske evidence (seznam članov) - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila iz arhiva za njihovega mladoletnega otroka o seznamu prijavljenih članov v gospodinjski skupnosti. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki  prenesejo samodejno.

Navesti morate podatke o mladoletnem otroku ali drugi osebi, za katero potrebujete potrdilo.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete v postopku oddaje.

Potrdilo prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

Za oddajo vloge potrebujete

Pooblastilo, elektronsko podpisano s strani pooblastitelja oziroma skeniran izvod pooblastila, če zahtevate potrdilo za tretjo osebo (če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno).

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za pridobitev potrdila ni potrebno izpolnjevati nobenega obrazca, vse potrebno uredijo na upravni enoti.

Za oddajo vloge potrebujete
  • veljaven osebni dokument,
  • pooblastilo, če zahtevate potrdilo za tretjo osebo (če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno).
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE