VlogaVloga za potrdilo o začasnem prebivališču

Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem začasnem prebivališču.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete. Potrdilo prejmete po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate ustno na katerikoli upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Vse potrebno uredijo na upravni enoti.

Za oddajo vloge potrebujete
  • veljaven osebni dokument,
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE