VlogaVloga za potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih

Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vaših prejšnjih prijavljenih stalnih prebivališčih.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec  prenesejo samodejno. Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete. Potrdilo prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu. Posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati.

Za oddajo vloge potrebujete

veljaven osebni dokument

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE