VlogaVloga za potrdilo o stalnem prebivališču - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila o prijavljenem stalnem prebivališču njihovega mladoletnega otroka. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Navesti morate podatke o mladoletnem otroku ali drugi osebi, za katero potrebuje potrdilo.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Potrdilo prejmete po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete:

  • pooblastilo oziroma njegov skeniran izvod, če zahtevate potrdilo za tretjo osebo (če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno)
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za pridobitev potrdila ni potrebno izpolnjevati nobenega obrazca, potrdilo dobite na katerokoli upravni enoti.
 

Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete:

  • veljaven osebni dokument
  • pooblastilo oziroma skeniran izvod pooblastila, če zahtevate potrdilo za tretjo osebo (če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno)
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE