VlogaVloga za potrdilo o stalnem prebivališču

Vloga vam omogoča pridobitev potrdila o vašem prijavljenem stalnem naslovu.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
  • Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.
  • Potrdilo prejmete po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.
Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za pridobitev potrdila ni potrebno izpolnjevati nobenega obrazca, potrdilo dobite na katerokoli upravni enoti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE